Wat is Active Recall en waarom is het zo belangrijk?

Active Recall staat voor ‘Actief herophalen’. Dit doe je iedere keer dat je iets uit je geheugen probeert te vissen. Je zoekt door wat ik ‘de bovenkamer’ noem. Deze oefening blijkt volgens recent onderzoek essentieel te zijn voor betekenisvol leren, maar het wordt vaak overzien als leertechniek. Wat is het precies en hoe gebruik je het?

Laten we eerst het onderscheid maken tussen actief en passief leren. Passief leren is bijvoorbeeld het lezen van een tekst of het kijken van een video. We gebruiken ons geheugen niet, we krijgen de informatie uit het boek of de video. Actief leren is bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen of het oplossen van een probleem.

Waarom is het zo belangrijk?

Active Recall betekend ‘actief herophalen’, maar wat haal je op? Informatie. Ik zie het als naar de zolder (het brein) gaan en een lade opentrekken om de informatie te vinden die je zoekt. Als je de vraag hebt beantwoord stop je de informatie weer terug in de lade en doe je hem dicht. De volgende keer dat je deze informatie zoekt weet je precies waar je het kan vinden.

Dit oefen je niet tijdens passief leren, en dit is waarom je vaak last zal hebben van black-outs als dit de enige manier is waarop je leert.

Wat is het effect?

In dit simpele experiment (Karpicke, 2012) werd aangetoond hoe groot het effect is van Active Recall op je cijfers. De leerlingen krijgen een tekst te lezen over een moeilijk onderwerp en moeten de stof zo goed mogelijk leren zodat ze het laten kunnen toepassen. Drie groepen werden vergeleken:

  • Groep 1 (SSSS) leest de tekst vier keer.
  • Groep 2 (SSSR) leest de tekst drie keer en test zichzelf (Active Recall) één keer
  • Groep 3 (SRRR) leest de tekst één keer en test zichzelf (Active Recall) drie keer
(Karpicke, 2012)
(Karpicke, 2012)

Het is duidelijk dat de groep die leerde volgens Active Recall (zichzelf testen) de hoogste score behaalde. Maar waarom schatten ze zich dan het laagst in van alle drie de groepen? Omdat deze groep feedback kreeg over hun kennis. De groep die vier keer de tekst las had de illusie van kennis, terwijl ze allee de stof iedere keer herkende. In De Handleiding tot Slagen noem ik dit ‘het herkenningsfeest‘.

Ons gevoel over wat werkt leidt ons niet altijd in de juiste richting.

Mijn advies

Zorg dat je zo veel mogelijk leert via Active Recall: het ophalen van informatie uit je geheugen. Hoe doe je dit? Door te leren met Flash-cards bijvoorbeeld of door te oefenen met Quizlet. Dit is de eerste stap in het leren van de stof. Hierna ga je over op het beantwoorden van moeilijkere vragen uit je lesboek en hierna examenopgaven.

Het punt is dat het grootste deel van je cijfer afhankelijk is van deze vaardigheid: het kunnen beantwoorden van vragen. En dit leer je alleen maar door het te doen! Dus leg die samenvatting weg en duik in de opgaven.

Het maakt niet uit of je een goed of fout antwoord geeft. Wanneer ik mijzelf overhoor voor een vak geef ik niets om de score. Op de toets maakt de score me natuurlijk wel uit, maar thuis niet, omdat ik aan het leren ben.

Succes!