Wat is het Spacing Effect?

Wanneer je iets nieuws leert, vergeet je het meestal erg snel. Wetenschappers hebben onderzocht hoe snel we nieuwe stof vergeten en dit kun je zien in de “Vergeetcurve”. Maar dit vergeten hoeft niet zo snel te gebeuren. Door gebruik te maken van spaced-repitition kun je nieuw-geleerde stof in het lange termijn geheugen brengen.

Waarom is het spacing effect zo belangrijk?

Omdat ons geheugen net als een tuin werkt. We kunnen niet een plant nemen en hem ieder weekend een badkuip water voeren; dan verzuipt hij. Je geeft een plant iedere dag een klein beetje water, en zo groeit hij. Op dezelfde manier moeten we ons geheugen en de nieuwe informatie die we leren onderhouden, en niet alles in één keer doen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je gebruik maakt van het spacing effect, je beter presteert op examens. Zodra je het gebruik van het spacing effect als gewoonte hebt ontwikkeld, kun je na de middelbare school hier goed gebruik van maken om voor je studie te leren of een nieuwe taal aan te leren.

Spaced-repitition vs. Cramming

Deze vergelijking is gebaseerd op resultaten van grootschalige onderzoeken die tientallen keren zijn herhaald. In deze onderzoeken werd evenveel tijd besteed aan de stof, alleen wordt gekeken wat er gebeurt wanneer de leersessies uitgespreid zijn (spaced-repitition) versus alles in één sessie (cramming).

Spaced-repitition

            Wanneer je spaced repitition gebruikt:
  • Onthoud je stof beter
  • Begrijp je de stof beter
  • Onthoud je stof langer
  • Haal je betere cijfers voor je examens/proefwerken

Cramming

      Als je stof niet leert volgens spaced-repitition (aka. cramming):
  • Onthoud je de stof slechter
  • Gaat je inzet en energie voor een groot deel verloren
  • Begrijp je de stof minder goed
  • Haal je lagere cijfers voor je examens/proefwerken

Wat is het effect van spaced-repitition?

In dit simpele experiment werd aangetoond hoe snel spaced-repitition een verschil in prestaties kan aanbrengen. Leerlingen werden een lijst Franse woordjes gegeven om te leren. Groep 1 leerde in sessies van 10 minuten, iedere keer met één dag ertussen. Groep 2 kreeg even veel tijd, maar zij leerde alles in één sessie van 30 minuten. Ze kregen hierna een directe toets, en vier dagen later nog een om te zien hoe goed de stof onthouden werd.

Resultaten

Het is duidelijk dat de leerlingen die leerde volgens spaced-repitition de stof niet alleen beter onthielden vier dagen later, maar zelfs beter presteerde op een toets direct gegeven na de laatste leersessie! In alle opzichten is je tijd verdelen op deze manier beter voor je resultaten.

Drie kleine sessies gaf betere prestaties dan één grote sessie. Dit geef ik altijd mee aan mijn leerlingen, omdat twee leerlingen evenveel tijd kunnen besteden aan de stof, maar het maakt uit hoe die tijd verspreid is.

Zie bronnen voor meer onderzoeken.

Spaced-repitition staat centraal in mijn coaching.

Met mijn coaching laat ik je zien hoe je spaced-repitition in je voordeel kunt gebruiken, zodat je de cijfers gaat halen die je verdient!