Wat voor mindset heb jij?

Voordat we duiken in wat een growth mindset is, moeten we eerst het andere uiterste bekijken: een fixed mindset. Fixed staat voor gefixeerd, dit betekend onbewegelijk. Oftewel; een mindset waarbij je gelooft dat we geboren zijn met een bepaalde aanleg voor bepaalde vaardigheden (zoals Wiskunde), en dat we hier niet significant beter in kunnen worden. Ons niveau in deze vaardigheid staat vanaf onze geboorte redelijk vast en hier kunnen we niets aan doen. Dit is de fixed-mindset.

Wilskracht raakt niet op? - De Handleiding tot Slagen

Waarom een growth mindset?

Met een growth-mindset ben je altijd in een staat van groei. Iedere uitdaging, iedere overwinning of mislukking dient als voeding voor jouw groei. Met deze mindset houdt niets je meer tegen. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat wat je gelooft over de werking van het brein een groot effect heeft op je groei in niet alleen academische prestaties, maar ook in je relaties en aspecten van je persoonlijkheid. Zodra je denkt aan de hand van de growth-mindset, zijn al deze zaken veranderlijk en kun je in de tuin van je brein gaan tuinieren.

Growth-mindset vs. Fixed-mindset

Growth-mindset

                Iemand met een Growth-Mindset:
  • Gelooft dat intelligentie niet vast staat
  • Gelooft dat prestaties afhangen van inzet & strategie
  • Gaat uitdagingen gemakkelijker aan
  • Gelooft dat alles aan te leren is
  • Presteert beter na negatieve feedback

Fixed-mindset

                             Iemand met een Fixed-mindset:
  • Gelooft dat intelligentie vaststaat vanaf geboorte
  • Gelooft dat talent belangrijker is dan inzet
  • Gaat liever geen uitdagingen aan
  • Gelooft dat bepaalde vaardigheden niet leerbaar zijn
  • Presteert vaak slechter na negatieve feedback
Blackwell, Dweck (2007)

Wat is het effect van deze verschillende mindsets?

Één van de bijzondere effecten van de growth-mindset is duidelijk te zien in een stijging in cijfers. Hiernaast zie je een onderzoek dat keek naar bijna 400 middelbare scholieren in hun eerste twee jaren van de middelbare school met verschillende mindsets. 

Aan het begin van het eerste jaar van de middelbare school gaven ze deze 373 leerlingen een enquête met vragen waaruit bleek wat voor mindset zij hadden. Hierna keken ze wat er gebeurde met hun cijfers voor wiskunde over de koers van twee jaar.

Is het mogelijk je mindset te veranderen?

Absoluut! Wat blijkt uit het onderzoek van Dweck is dat je meestal de mindset overneemt van de mensen om je heen. Ook werdt onderzocht wat het effect zou zijn van een les over de plasticiteit van het brein op de prestaties van leerlingen, en dit resultaat is rechts te zien.

Men nam een groep leerlingen waarvan men wist dat zij de fixed-mindset hadden en gaven de helft een les over hoe je brein in staat is om te veranderen en kan groeien volgens een proces genaamd neurogenesis. Deze leerlingen zagen een duidelijke stijging in hun cijfers, motivatie en plezier in leren.

Blackwell, Dweck (2007)

De Growth Mindset staat centraal in mijn coaching.

Met mijn coaching laat ik je zien hoe plastisch het brein is en begrijp je hoe je kunt groeien in alles wat je doet!