Wat is Active Recall?

Active Recall staat voor ‘Actief Herophalen’. Dit doe je iedere keer dat je iets uit je geheugen probeert te vissen. Je zoekt actief door de zolder van je geheugen om te vinden wat je zoekt. Deze oefening blijkt essentieel te zijn voor betekenisvol leren, maar het wordt vaak overzien als effectieve leertechniek. Maar wat is het precies en hoe gebruik je het? 

Active Recall is het zoeken naar informatie

Waarom is Active Recall zo belangrijk?

Active Recall betekend ‘actief herophalen’. Maar wat haal je precies op?Informatie. 

Het Geheugenbos

Als je het geheugen als een bos voorstelt, ga je op zoek naar het stukje informatie in dat bos. Doordat je door het bos loopt, worden de paden in dat bos dikker, robuuster en beter begaanbaar. Hierdoor is het de volgende keer makkelijker terug te vinden dan de vorige keer. 

 

Active Recall vs. Lezen

Om te zien welke manier van leren het meeste oplevert, hebben onderzoekers verschillende groepen op verschillende manieren laten leren, en ze vervolgens een toets gegeven.

Het beantwoorden van vragen is keer op keer effectiever gebleken dan lezen. De rede?

 

Volgens Robert Bjork is ligt het aan ‘Desireable difficulties’. Door het brein uit te dagen stimuleer je het om zich aan te passen. Efficiënter te worden.

Net zoals onze spieren reageren op training, reageert ons brein ook op mentale uitdagingen.

Active Recall is één van de manieren waarop het brein kan worden uitgedaagt, zodat je stof beter onthoudt en beter kunt toepassen.

Active Recall

            Wanneer je Active Recall gebruikt:
 • Onthoud je stof beter
 • Begrijp je de stof beter
 • Onthoud je stof langer
 • Haal je betere cijfers voor je examens/proefwerken

Lezen

  Als je de stof alleen leest:
 • Onthoud je de stof slechter
 • Gaat je inzet grotendeels verloren
 • Begrijp je de stof slechter
 • Haal je lagere cijfers 

Wat is het effect van Active Recall?

In dit simpele experiment (Karpicke, 2012) werd aangetoond hoe groot het effect is van Active Recall. De leerlingen krijgen een tekst te lezen over een moeilijk onderwerp en moeten de stof zo goed mogelijk leren zodat ze het later kunnen toepassen. Drie groepen werden vergeleken:

 • Groep 1 leest de tekst vier keer. (SSSS)
 • Groep 2 leest de text drie keer en test zichzelf één keer. (SSSR)
 • Groep 3 leest de tekst één keer en test zichzelf (Active Recall) drie keer. (SRRR)
Dit is hoe hoog de leerlingen hun score inschatte op een schaal van 1-5. De SSSS-groep (Groen) schatte zichzelf het hoogst in.
Dit waren de resultaten. Boven zie je het percentage vragen goed beantwoord. De SRRR-groep (Blauw) wist het beste de stof toe te passen.

De groep die leerde volgens Active Recall (zichzelf testen) haalde de hoogste score. Toch schatte ze zichzelf het laagst in van de drie groepen; hoe komt dat toch? Omdat deze groep zeer goed weet welke stof hij wel en niet kent. De groep die de tekst vier keer las had de illusie van kennis, terwijl ze alleen de stof iedere keer herkende. 

Ons gevoel over wat werkt op het gebied van leren leidt ons niet altijd in de juiste richting.

Active Recall staat centraal in mijn lezingen.

In mijn lezingen zet ik leerlingen aan het denken over hun leerstrategie. Door te laten zien hoe hun brein werkt, krijgen de leerling een gevoel van controle over hun prestaties. 

“Vooral de onderzoeken die je liet zien tijdens de lezing vond ik erg overtuigend”

– Leerling uit VWO 6.